ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Спеціальності та спеціалізації

Спеціальність

Спеціалізація
(вказується у додатку
 до диплома)

Кваліфікація

Характеристика спеціальності

Фінанси

Міжнародна економіка та фінанси

Бакалавр з фінансів
Економіст. Фінансовий менеджер

Працюючи фінансовим менеджером Ви будете здійснювати управління власним капіталом фірми, робити пошук і залучення додаткового капіталу, розробляти методи ефективного використання фінансових ресурсів у платіжному обороті й інвестиційному процесі, прогнозувати потреби в основних і оборотних коштах, складати внутріфірмові фінансові плани, робити оцінку і прогнозування фінансового стану підприємства, управляти фінансовими ризиками, взаємодіяти з установами ринкової інфраструктури.

Маркетинг

Міжнародний
бізнес та маркетинг

 

Бакалавр маркетингу
Економіст. Маркетолог

Задача маркетолога полягає у забезпеченні стабільного функціонування і розвитку компанії в конкурентному середовищі з урахуванням оптимального поєднання інтересів споживача і підприємства.
Працюючи фахівцем з маркетингу, Ви будете аналізувати, регулювати і контролювати діяльність підприємства; брати участь у розробці політики і стратегії розвитку підприємства; займатися дослідженням, освоєнням і розвитком ринку; розробляти й удосконалити продукцію підприємства, займатися її реалізацією; створювати імідж – стиль фірми. Це зажадає від Вас нестандартного, креативного мислення, заповзятливості, сполучення творчих і аналітичних здібностей.

Управління персоналом і економіка праці

Економіка та управління персоналом

Економіст
Менеджер персоналу

Результати діяльності більшості організацій свідчать про те, що одним із найважливіших факторів ефективного їх функціонування в сучасних умовах є наявність високопродуктивного стабільного колективу, здатного в екстремальних умовах вирішувати проблеми та досягати поставленої мети.
Працюючи менеджером з персоналу, Ви будете впроваджувати в організації наукові принципи при підборі та розстановці кадрів, формувати стабільний, продуктивний трудовий колектив з метою найбільш повного та ефективного використання його  потенціалу.

 

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)